The Fastest Snake In The World

Uploaded by s1m0ne on Jun 29, 2012 viewed 3492 times

Share Favorite Playlist
The fastest snake in the world

Bij een snelheid van 260 km/u komt het beestje eventjes op de snelheidsmeter kijken

 
100% Like it!
Categories Tags
comments powered by Disqus